nắng nóng kỷ lục-Ít nhất 36 người thiệt mạng vì nắng nóng kỷ lục