lợi dụng hình ảnh-Bị lợi dụng hình ảnh miễn phí, Ngọc Trinh bức xúc: Trinh hiền nhưng không dễ dãi