Hương giang idol-'Người ấy là ai?': Lần đầu tiên xem chương trình mà khán giả chỉ chăm chăm chú ý đến Hương Giang vì quá xinh