Huawei-CEO Huawei: 'Chúng tôi mất 100 tỷ USD, sẽ trở lại vào năm 2021'