HAGL-Hé lộ bến đỗ thực sự mà Công Phượng sắp đầu quân tại Pháp