Ghen tuông mù quáng-Dùng mìn đánh sập nhà người tình để đòi nợ