Đường vành đai 3-Video: Xén hết dải phân cách dưới đường vành đai 3