điều tra-Trả hồ sơ vụ á hậu, MC bán dâm nghìn đô ở Sài Gòn để điều tra thêm