Công Phượng-Tiết lộ danh tính 2 CLB Pháp mà Công Phượng sẽ thử việc