ý thức: Xem Tây Du Ký nhiều song ít ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người
<