ý thức: Lần theo tung tích 'ông trùm' buôn bán vũ khí dưới vỏ bọc của một trí thức trẻ