Y học Việt Nam: Smalling đánh vần tiếng Việt siêu giỏi khi 'đi học' ở Hạ Long