Y học Việt Nam: VFF chưa chốt tiêu chí 'bằng đại học', mong bầu Đức quay lại