xuân bắc: Chỉ 132 nghìn đồng, chàng trai đạp xe hơn 1.000km theo dấu chân Bác