xe tăng T-90: Sức mạnh xe chiến đấu Việt Nam phóng được tên lửa