xe tăng T-90: Phi cơ, xe tăng Israel tấn công Gaza
<