Xe tăng Nga: Đức đã tự 'bóp chết' lực lượng xe tăng thế nào?