Xe tăng Nga: Chuyên gia Nga đích thân sang Việt Nam huấn luyện kíp xe tăng T-90S mới nhận?
<