Xe tăng Nga: Phương tiện đặc biệt đi kèm xe tăng T-90 Nga vừa gửi cho Iraq