Xe tăng BMPT-72: Sức mạnh xe tăng "Kẻ hủy diệt 2" của Nga