Xe tăng BMP-3: 9M123 Khrizantema, 'ông vua' trong làng tên lửa diệt tăng do Nga sản xuất
<