Xe tăng BMP-3: [Infographic] Khám phá loại xe chiến đấu bộ binh kết hợp tinh hoa quốc phòng phương Tây và Nga