xe tăng: Mỹ phát triển súng xuyên phá mạnh ngang pháo xe tăng