xe tăng: Xe tăng Abrams có thể 'nắn gân' T-14 Armata với những nâng cấp này