xe ba gác: Nhọc nhằn phận người mưu sinh trong giá lạnh
<