xả lũ: Miền Trung: Mưa lớn, các thủy điện xả lũ, nhiều vùng bị chia cắt
<