Xả 8 cửa: Một trụ ATM của ở Sài Gòn bị trộm dùng xà beng đập phá