World Cup: Mỹ đề xuất giải đấu cho các đội lỡ hẹn World Cup 2018