World Cup: World Cup 2018 là 'mục tiêu hấp dẫn' của IS