vũ khí hóa học: Nhóm khủng bố IS tìm cách tấn công máy bay trên toàn thế giới