vũ khí hóa học: Dân thường Syria tiếp tục 'trúng khí độc'