vợ chồng: Trở về sau chuyến công tác dài ngày, chồng chết lặng trước lời đề nghị của vợ