việt nam phản đối: Bảo dưỡng ôtô ở Việt Nam cũng bị phân biệt đối xử