Việt Nam: Lời ân hân sau cùng của dàn cựu lãnh đạo PVN