việt anh: MC Phan Anh, Lam Trường và dàn sao Việt phản đối việc cấm Chi Pu đi hát