việt anh: Flores sắp vào Sài Gòn, chuẩn bị tỷ thí Johnny Trí Nguyễn?