vỉa hè ở nghệ an: Những nghề kiếm trăm triệu đồng/tháng nhờ vỉa hè trong mùa đông