váy ngắn: Chính phủ vay nợ hơn 2,37 triệu tỷ đồng

  • Chính phủ vay nợ hơn 2,37 triệu tỷ đồng

    Chính phủ vay nợ hơn 2,37 triệu tỷ đồng

    Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy dư nợ công đến ngày 31.12.2016 là 2.868.881 tỷ đồng. Trong đó, nợ Chính phủ là 2.373.175 tỷ đồng, bằng 52,71% GDP; Nợ chính quyền địa phương 34.071 tỷ đồng, bằng 0,76% GDP.

  • Lãi suất cho vay lên tới 47,65%/năm, khác gì tín dụng đen?

    Lãi suất cho vay lên tới 47,65%/năm, khác gì tín dụng đen?

    Theo cập nhật mới nhất tại một công ty tài chính tiêu dùng đứng đầu thị trường thì mức lãi suất đang áp dụng với các khoản vay tín chấp tại công ty này có thể lên tới 2,95%/tháng, tương đương 35,4%/năm. Thậm chí, có một công ty tài chính trong TP.HCM còn có lãi suất cho vay lên tới 47,65%/năm, mức lãi suất này có khác gì tín dụng đen?