Usain Bolt: Clip: Pha 'khinh công' xuất thần của nữ sinh khi bị bạn dọa, chạy hết sân trường nhanh hơn cả Usain Bolt