Ung thư dạ dày: Bức thư gửi con gái của người cha mang bệnh ung thư uống thuốc độc tự vẫn