Ung thư dạ dày: 8 người trong một nhà cùng bị ung thư đại tràng