Ung thư dạ dày: Một xét nghiệm máu có thể phát hiện tám bệnh ung thư