Ứng dụng iPhone: CEO Apple 'xin lỗi sâu sắc' vì làm chậm iPhone cũ