Tung tin đồn nhảm: Tung tin "đưa người sống xuống nhà xác" có thể bị phạt 20 triệu đồng