tử vong do thiếu ô xi: 60 trẻ tử vong trong bệnh viện Ấn Độ do thiếu oxy