Tử vong: Sự thật nam thanh niên tử vong với vết cắt sâu gần lìa cổ cạnh xe máy ở Sài Gòn