tự sát: Bị từ chối tình cảm, gã đàn ông U60 chém 22 nhát dao sát hại người tình