trường tiểu học: Vụ nổ bình gas tại trường tiểu học: Một học sinh chuyển ra Viện Bỏng quốc gia