Trưởng công an xã: Trưởng công an nã bốn phát đạn vào chủ tịch xã bị khởi tố