Trưởng công an xã: Trưởng công an xã vào nhà nghỉ với vợ bạn thân vẫn đi làm bình thường