Trưởng công an xã: Bộ Công an: Vì an ninh quốc gia cần yêu cầu Facebook đặt máy chủ ở Việt Nam