Trung tướng Bảy Liên: Công an trưng hình ảnh xe chở trung tướng Võ Văn Liêm chạy quá tốc độ