trùng tu: Không tìm được người yêu về ra mắt bố mẹ, chàng trai quẫn trí đốt than trong phòng kín tự tử