trung tâm thương mại: Lỗ 800 tỷ tại Việt Nam, Lotte Mart nói do đang mở nhiều đại siêu thị