trung tâm thương mại: Xây cảng tự do, Trung Quốc lại 'đặt cược' vào Thượng Hải