Trung Quốc: Cố vấn chính phủ Trung Quốc nói Triều Tiên là 'bom nổ chậm'
<