Trung Quốc: Trung Quốc kêu gọi Mỹ - Triều kiên nhẫn và nhường nhịn nhau