trộm xe máy: Nhóm thanh niên nửa đêm đột nhập nhà dân ở Sài Gòn, lấy 3 chiếc xe máy chỉ trong 1 giờ đồng hồ