trộm cắp tài sản: Hai nhân viên bảo vệ trộm xe máy của người dân sống tại chung cư ở Sài Gòn