trộm cắp: Thanh niên chưa được 'yêu' đã bị U50 trộm tài sản