trộm cắp: Đắk Lắk: Đến phòng gym tranh thủ trộm ô tô của học viên