Triều Tiên: Tiêu thụ điện 'khủng': Hơn 230 triệu đồng/ngày
<