Triều Tiên: Triều Tiên họp quốc hội trước thềm gặp thượng đỉnh với Mỹ, Hàn Quốc