triệu tập: Công an triệu tập thầy giáo lùi xe ô tô trong trường khiến 1 học sinh tử vong, 1 học sinh gãy chân