triệu tập: Mỹ - Nhật - Hàn diễn tập theo dõi tên lửa Triều Tiên
<