Trẻ em Ấn Độ: Xe đi đám cưới lao xuống ao, ít nhất 6 trẻ em thiệt mạng