trẻ em: Vụ 13 người con bị giam ở Mỹ: Chó được nuôi béo tốt, con bị bỏ đói