trao giải: Những ai thấy mặt chủ nhân jackpot 300 tỉ tại lễ trao giải?