trao giải: Giải thưởng Cánh diều Vàng có đang bị tổ chức sai cách?