Trái Đất: Trung Quốc lắp đặt trái phép nhiều thiết bị quân sự ở Biển Đông
<